Métodos de votación

Como votar
 

CÓMO VOTAR

 
  AVISO IMPORTANTE: "A Xunta Electoral Central, en sesión do 27 de setembro do 2012, acordou ampliar- con carácter xeral, para todos os electores que exerzan o voto por correspondencia- o prazo para o depósito do sobre de votación nas Oficinas de Correos de toda España ata o día 18 de outubro, no horario habitual de funcionamento das devanditas Oficinas".  
 
  Voto Presencial  

Voto presencial Voto presencial

Os/As electores/as poderán votar a partir das 9:00 horas. Pode iniciarse máis tarde a votación no caso de dificultades en relación coa composición das mesas ou co material electoral ... 

 
  Separador
  Voto por correo  

Voto presencial Voto por correo

A lexislación electoral prevé o voto por correo para aqueles/as electores/as que na data da votación teñan prevista a súa ausencia da localidade onde lles corresponde exercer o seu dereito ao voto ...

 
  Separador
  Voto enfermos e impedidos  

Voto presencial Voto enfermos e impedidos

Persoas que por enfermidade ou incapacidade non poden solicitar persoalmente o voto por correo. En caso de enfermidade ou incapacidade que impida a formulación persoal da solicitude ...

 
  Separador
  Voto accesible  

Voto presencial Voto accesible

Aquelas persoas con discapacidade visual que coñezan o sistema de lecto-escritura Braille e que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% ou sexan afiliados á ONCE ...

 
  Separador
  Voto do electorado temporalmente no estranxeiro  

Voto presencial Voto electorado temporalmente no estranxeiro

Deben reunir as seguintes características conxuntamente: estar censados en Galicia e residir temporalmente no exterior, polo que non poden exercer o voto presencial. Non poder exercer o voto por correo ...

 
  Separador
  Voto Cera  

Voto presencial Voto CERA

Os/As electores/as inscritos no censo de residentes-ausentes que vivan no estranxeiro deberán formular mediante impreso oficial a solicitude de voto dirixida a correspondente ... 

 
  Separador
  Voto do persoal embarcado  

Voto presencial Voto do persoal embarcado

Mariña mercante ou flota pesqueira de altura abandeiradas en España. Persoal que permaneza embarcado dende a convocatoria de eleccións ata a súa realización e que durante este tempo arribe ...

 
  Separador
  Voto do persoal vinculado á defensa  

Voto presencial Voto do persoal vinculado á defensa

Persoal embarcado en buques da armada ou que, por pertencer a unidades militares terrestres ou aéreas, se atope destacado fóra do territorio nacional, en situacións vinculadas ...

 
  Separador
  Voto dos electores en penitenciarías  

Voto presencial Voto dos electores en penitenciarías

Internos en centros penitenciarios non privados do dereito de sufraxio. Expóñense ante a poboación interna as normas electorais que regulan o voto por correo e organízanse ...

 
  Separador
   
  AVISO IMPORTANTE: "A Xunta Electoral Central, en sesión do 27 de setembro do 2012, acordou ampliar- con carácter xeral, para todos os electores que exerzan o voto por correspondencia- o prazo para o depósito do sobre de votación nas Oficinas de Correos de toda España ata o día 18 de outubro, no horario habitual de funcionamento das devanditas Oficinas".  

 

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Suxestións e queixas | Atendémolo/a | Aviso legal